Vật liệu đệm hàm Peri-Resin II

Vật liệu mới nhất đến từ Kamemizu Chem Nhật Bản – Không mùi, phát sinh nhiệt không đáng kể khi thao tác trực tiếp trên miệng bệnh nhân

Chỉ định

  1. Làm vành khít trong phục hình toàn hàm: làm 01 lần, thời gian làm việc đủ lâu khi vận động chức năng
  2. Đệm bờ nền hàm bị hở hoặc vỡ giúp gia tăng độ bám dính và vững ổn
  3. Sửa chữa và vá hàm trực tiếp trên lâm sàng.