Kim bơm MTA 18G(hồng), 16G(trắng)

25.000

Kim bơm MTA dùng để bơm MTA vào ống tủy