Máy thổi cát MicroEtcher IIA

Một trong những dụng cụ nha khoa hữu hiệu nhất!
Sản xuất và phân phối bởi Danville Materials USA

  • Xói mòn sứ, kim loại, composite, răng…để tăng độ bám dính tối đa. Đặc biệt dùng trong gắn veneer, toàn sứ
  • Sửa chữa các phục hình sứ đã gắn trên lâm sàng
  • Xói mòn răng dùng trong trám bít hố rãnh
  • Làm sạch những vết dính, khe rãnh sâu
  • Xói mòn sang thương tối thiểu để trám xoang I và V
  • Làm sạch cement gắn trước khi gắn lại phục hình, mắc cài, khâu…trong chỉnh nha