Collagen Bone Graff matrix

3.000.000

Collagen Bone Graff matrix

Kết hợp Beta – TCP với Collagen

Hút máu cực nhanh, sau khi được thấm máu hoặc nước muối sẽ chuyển sang trạng thái dẽo, dễ dàng điêu khắc và nhồi vào vị trí cần cấy ghép xương.

Tương hợp sinh học và kích thích phản ứng tạo xương mới

Phóng thích Calcium và Phosphate kích thích tiến trình tạo xương mới

Tạo ra khung xương với nhiều hốc xương để tế bào xương bám vào

Là loại Collagen type I giúp ổn định cục máu đông, tăng lưu lượng máu đến vị trí cấy ghép đồng thời hấp thụ nhiều tế bào xương khởi đầu cho tiến trình hình thành xương tự thân. Xương tự thân hình thành đến đâu xương ghép sẽ tiêu đến đó. Khối xương hình thành sau khi ghép phần lớn là xương tự thân.

Collagen Bone Graff matri