Biofilling Starter Kit

OrthoMTA
– Giảm đau thông qua cơ chế kháng viêm
– Kháng khuẩn do nồng độ ph cao(12.5)
– Cô lập và hóa thạch vi khuẩn thông qua cơ chế hình thànhmô sinh học mới CSH/CDHA
– OrthoMTA là sứ sinh học
– Không gây đau và khó chịu
– Là vật liệu sinh học (BIOCERAMIC) khi quá chóp có thể kích thích tạo xương và lành viết thương nhanh chóng.
SỬ DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG HỢP NỘI NHA PHỨC TẠP